ෆේස්බුක්

face book ගිණුම් හිමියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් – ඉදිරි දින කිහිපය ගිණුම පරිහරණය කරන්නේ බලාගෙනයි

මේ මොහොත වන විට ෆේස්බුක්, එසේත් නැතිනම් "මෙටා" පරිශීලකයින්ගේ අනුගාමීකයින් (followers) සංඛ්‍යාව නොසිතූ ලෙස පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරනවා. අනුගාමීකයින් ගණනාවක්...