හෙරොයින්

දකුණු මුහුදේ දී යාත්‍රාවක් සමඟ හෙරොයින් තොගයක් අත්අඩංගුවට

දකුණු මුහුදේදී මත්ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් රැගත් මෙරට බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් සමඟ සැකකරුවන් 06ක් නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධි...