සමගි ජනබලවේග

රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කිරීමට එරෙහිව සමගි ජනබලවේගයෙන් යෝජනාවක්

ආර්ථික අර්බුදයක් පවතින අවස්ථාවක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීමට එරෙහිව සමගි ජනබලවේගය යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ...