සනත් නිශාන්ත

සනත් නිශාන්ත අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය...

සනත් නිශාන්තට සිතාසි

අභියාචනාධිකරණය විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත අද (05) සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ, අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ඔක්තෝබර් මස...

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තට සිතාසි

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් දඩුවම් නො කිරීමට හේතු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලබන මස 13 වනදා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස...