සජබ

සජබෙට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමට එරෙහිව විරෝධය දක්වමින් සමගි ජන බලවේගය විසින් සංවිධානය කළ විරෝධතාවට පොලීසිය විසින් ජල හා...