ශ්‍රෙයාස් අයියර්

ඉන්දීය මැද පෙළ පිතිකරුවෙකු වන ශ්‍රෙයාස් අයියර් ඉවතට

ඕස්ටේ්‍රලියාව සමඟ එක්දින තරඟාවලියෙන් ඉන්දීය මැද පෙළ පිතිකරුවෙකු වන ශ්‍රෙයාස් අයියර් ඉවත් කළ එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ,...