ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීනයන්

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීණයන් දකුණු අප්‍රිකාවත් පරදවයි

රෝඩ් සේෆ්ටි වර්ල්ඩ් සීරිස් තරඟාවලිය යටතේ ඊයේ පැවති තරගයකින් දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රවීනයින් පරදා ලකුණු 11 ක තියුණු ජයක් ලැබීමට ශ්‍රී...