ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා එක්දින

ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා එක්දින තරගාවලියේ පළමු තරගය හෙට

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඉන්දියාව අතර තරග තුනකින් සමන්විත එක්දින තරගාවලියේ පළමු තරගය හෙට (10) පැවැත්වෙනවා. මේ වනවිට විස්සයි...