ශකීබ් අල් හසන්

බංග්ලාදේශයේ විස්සයි විස්ස නායකත්වය යළිත් ශකීබ් අල් හසන්

බංග්ලාදේශයේ විස්සයි විස්ස නායකත්වය සඳහා ශකීබ් අල් හසන් යළි පත් කර තිබෙනවා. එරට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන්...