වොලඩිමියර් සෙලෙන්ස්කි

යුක්රේන ජනපතිගෙන් 2024 ඔලිම්පික් තරගාවලියට කොන්දේසි

රුසියානු ක්‍රීඩකයන්ට 2024 ඔලිම්පික් තරගාවලියට සහභාගිවීමට ඉඩ ලබාදීම යම් අයුරකින් ත්‍රස්තවාදය පිළිගැනීමක් බව යුක්රේන ජනාධිපති වොලඩිමියර් සෙලෙන්ස්කි පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන්...