විදෙස් මුදල්

කෝටියකට අධික විදෙස් මුදල් තොගයක් සමග පුද්ගලයෙක් STF අත්අඩංගුවට

රුපියල් එක් කෝටි 65 ලක්ෂයක් පමණ වටිනා විදෙස් මුදල් තොගයක් නීති විරෝධීව තබාගෙන සිටි සැකකරුවෙකු වැලිගම ගල්බොක්ක ප්‍රදේශයේදී පොලිස් විශේෂ...