ලියොනොල් මෙසී

ලියොනොල් මෙසී 2022 වසරේ හොඳම ක්‍රීඩකයා ලෙස සම්මානයට

ආජන්ටිනානු පාපන්දු කණ්ඩායමේ නායක ලියොනොල් මෙසී ෆීෆා සම්මාන උළෙලේදී 2022 වසරේ හොඳම ක්‍රීඩකයා ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. 35 හැවිරිදි මොහු...