රොමේෂ් ලියනගේ

SSP රොමේෂ් ලියනගේ ගේ වැඩ තහනම්

ජුලි 9 වැනිදා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස ඉදිරිපිට ඇති වූ නොසන්සුන්තාව අතරතුර මාධ්‍යවේදීන්ට පහරදීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ පොලිස් විශේෂ...