රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කළුතර දිස්ත්‍රික් නායක හිටපු බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. ඊයේ (12) රාත්‍රි...