රුසියාව

රුසියාවෙන් සෙබළුන් දිරිගැන්වීමට නව ක්‍රමවේදයක්

සිය සෙබළුන් දිරිගැන්වීමට යුද පෙරමුණට සර්කස්කරුවන් සහ සංගීතඥයන් යැවීමට රුසියාව තීරණය කර තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ මේ වනවිට රුසියානු...

රුසියාවේ ක්‍රියාකලාපය ගැන ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය

යුක්‍රේනයේ කලාප රුසියාව විසින් ඈඳා ගැනීම පිළිබඳ මේ දිනවල බරපතළ ලෙස ලෝකය තුළ සාකච්ඡාව වනවා. ඒ අනුව මේ වන විටත්...