රිය අනතුර

කල්මුණෙ සිදු වූ රිය අනතුරකින් දෙදෙනෙක් මරුට

කල්මුණ සිට කදුරුවෙල දක්වා ගමන් ගත්බස් රථයක් හා පුත්තලම සිට කාත්තන්කුඩි දක්වා ගමන් ගත් වෑන් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවු...

අනතුරක් හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගමනාගමනයට බාධා

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොළඹ සිට ගාල්ල දෙසට ගමනාගමන කටයුතු සිදුකිරීමට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ, 73 වන කිලෝමීටර කණුව අසළ...