රබර්

රබර් ආනයනයට සීමා

මින් ඉදිරියට රබර් අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස ආනයනය කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන් පූර්ව අනුමැතියක් ලබාගත යුතු බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා. දේශීය...