රණවිරු සැමරුම් උළෙල

ජාතික රණවිරු සැමරුම් උළෙල අදයි

14 වන ජාතික රණවිරු සැමරුම් දින උළෙල අද පස්වරුවේ බත්තරමුල්ල ජාතික රණවිරු ස්මාරකය අභියස දී පැවැත්වෙනවා. ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ...