යුක්රේනය

ජර්මනියෙන් යුක්රේනයට ඩොලර් බිලියන 3 ක් යුධ ආධාර

විදේශ රටවල් කිහිපයක සංචාරයක නිරතවන යුක්රේන ජනාධිපති වොලඩිමියර් සෙලෙන්ස්කි ජර්මානු චාන්සලර් ඔලාෆ් ෂෝල්ස් සමඟ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්ව තිබෙනවා. එම ප්‍රවෘත්ති...