මෝර්බි හි පාලම

ඉන්දියාවේ පාලම කඩා වැටී මියගිය සංඛ්‍යාව 141 දක්වා ඉහළට

ඉන්දියාවේ ගුජරාටේ ප්‍රාන්තයේ මෝර්බි හි පාලමක් කඩාවැටීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 141 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ සිද්ධියෙන් 177...