මැරීන් කර්නල් නිකොල් මෑන්

ප්‍රථම වරට රතු ඉන්දියානුවෙක් අභ්‍යවකාශයට

ලොව ප්‍රථම වරට ඇමරිකානු රතු ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත කාන්තාවක් අභ්‍යවකාශයට ගොස් තිබෙනවා. මැරීන් කර්නල් නිකොල් මෑන් ලෙස හැදින්වෙන මෙම කාන්තාවගේ...