මැතිවරණ

මැතිවරණ කොමිසම තුන් වැනි දා යළි රැස්වෙයි

පළාත්පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන දිනය සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම ලබන මස 3 වනදා යළි රැස්වනවා. මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල්...

ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ට මනී ඕඩර්

පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා අවශ්‍ය මුදල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලබා දීමේ අරමුණින් පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ ඡන්දදායකයන් පිරිසක් පාදුක්ක තැපැල් කාර්යාලය හරහා...

මුදල් ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිසමෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයට අදත් ලිපියක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අවශ්‍ය මුදල් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් අද (15) දිනයේ ද මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ලිපියක් යොමු කිරීමට අපේක්ෂා...

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 61කින් අද  පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වුණා. මෙම පනතට පක්ෂව ඡන්ද...

මැතිවරණ කල්දැමීමට එරෙහිව සියලු පක්ෂ රැස්වෙයි

මැතිවරණ කල්දැමීමට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද කොළඹ දී පැවැත්වුණා. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ පක්ෂ 16ක් ඒකාබද්ධවී...

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන පක්ෂ අද මැතිවරණ කොමිසමට

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා අද මැතිවරණ කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා. එම පක්ෂවල මහලේකම්වරුන්ට හෝ නියෝජිතයින්ට අද මැතිවරණ...