මැතිවරණ

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 61කින් අද  පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වුණා. මෙම පනතට පක්ෂව ඡන්ද...

මැතිවරණ කල්දැමීමට එරෙහිව සියලු පක්ෂ රැස්වෙයි

මැතිවරණ කල්දැමීමට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද කොළඹ දී පැවැත්වුණා. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ පක්ෂ 16ක් ඒකාබද්ධවී...

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන පක්ෂ අද මැතිවරණ කොමිසමට

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා අද මැතිවරණ කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා. එම පක්ෂවල මහලේකම්වරුන්ට හෝ නියෝජිතයින්ට අද මැතිවරණ...