මැතිවරණ කොමිසම

මැතිවරණ කොමිසම මුදල් ඉල්ලූ ලිපියට ප්‍රතිචාරයක් නෑ

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට මුදල් ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිසම මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යැවූ ලිපියට තවමත් පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව මැතිවරණ...

මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඡන්දදායකයින්ට දැනුම්දීමක්

එළඹෙන 9 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හිමිකම් ඇති සියළුම ඡන්ද හිමියන් වෙත...

සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස් වීම පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් අස් වී ඇති බවට සහ කොමිෂන් සභාවේ එක් සාමාජිකයකුගේ ඉල්ලා අස් වීම ජනාධිපති කාර්‍යාලයය...

මැතිවරණ කොමිසම සහ නිරීක්ෂකයින් අතර හමුවක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව මැතිවරණ කොමිසම සහ නිරීක්ෂකයින් අතර අද (26) සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඊට පැෆරල් සංවිධානය, ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ප්‍රතිසංස්කරණ හා...

සියලු නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් කොළඹට

දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් සහ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් අද (23) කොළඹට කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා ඔවුන් කැඳවා ඇති බවයි...

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා මැතිවරණ කොමිසමටසම

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම පක්ෂවල මහලේකම්වරුන්ට හෝ නියෝජිතයින්ට...