මාර්ග

කුලියාපිටිය පොලිස් වසමේ මාර්ග කිහිපයක රථවාහන ධාවනය හෙට සීමා කෙරේ

හෙට (27) දිනයේ දී කුලියාපිටිය, මාදම්පේ මාර්ගය සොහොන කඩේ මංසන්ධියෙන් ගමනාගමනය සීමා කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසනවා. කුලියාපිටිය,...