මහින්ද දේශප්‍රිය

මහින්ද දේශප්‍රියගෙන් ඉඟියක්

ලබන මාර්තු මස 26 වනදායින් පසු ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය පවතින බව මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා....