මහතීර් මොහොමඩ්

මහතීර් මොහොමඩ් මැලේසියාවේ මහමැතිවරණ සටනට

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වන මහතීර් මොහොමඩ් එරට මහ මැතිවරණය සඳහා යළි තරග කිරීමට සූදානම් වනවා. මේ වනවිට 97 වන වියේ...