මල් තුහින

මල් තුහින ඇති වීමේ හැකියාවක්

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අද (13)  ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර හිමිදිරි...