පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

පේරාදෙණිය සරසවියේ ශාස්ත්‍ර පීඨ ආචාර්යවරු අද (19) සිට යළි සේවයට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨ ආචාර්යවරුන් සේවයෙන් ඉවත්වීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අදින් අවසන්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව අද (19) සිට සාමාන්‍ය පරිදි...

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් සිසුවෙකු අතුරුදන්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන තවත් සිසුවෙකු අතුරුදන්ව තිබෙනවා. එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ තෙවන වසරේ ඉගෙනුම ලබන පුලස්ථි ප්‍රමුදිත් පෙරේරා නමැති...