පැතුම්

පැතුම් කර්නර්ට වරෙන්තු

අරගලයේ ක්‍රියාකාරි සාමාජිකයෙකු වන පැතුම් කර්නර් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වරෙන්තු නිකුත් කර තිබෙනවා. පසුගිය...