පැටී්‍රෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් කේසී

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් ලබන සතියේ දිවයිනට

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහ ලේකම් පැටී්‍රෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් කේසී ලබන සතියේ දී දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත යි. මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ, පෙබරවාරි 4...