පාසල්

පාසල් වසා තැබීමෙන් මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම දරුණු පසුබෑමක

කොවිඩ් සමයේදී පාසල් වසා තැබීමෙන් මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම දරුණු පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව නවතම සමීක්ෂණ වාර්තාවකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා....

මෙරට පාසල් සිසුන්ට චීනයෙන් බිලියන 5ක නිල ඇඳුම් රෙදි

මෙරට පාසල් සිසුන් වෙත ලබා දීම සඳහා චීනය විසින් නිල ඇදුම් රෙදි තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව චීන...

ගුරු සංගම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රශ්ණ කරයි

දරුවන්ට හා ගුරුවරුන්ට උද්ගතව වන ගැටළු සදහා විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් සකස් නොකර සතියේ දින පහම පාසල් පැවැත්වීමට සූදානම් වීම කොතෙක් දුරට...

අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට 05 වැනිදා තෙක් පාසල් පැවැත්වෙන්නේ පෙර පරිදියි

එළඹෙන අගෝස්තු මස 01 වැනි දින සිට දිවයිනේ සියලුම රජයේ හා රජයේ අනුමත පාසල් පෙර සතියේ පැවැත්වූ ආකාරයටම පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන...