පාසල් නිල ඇඳුම්

පාසල් සිසුන්ට නිල ඇඳුම් රෙදි බෙදා හැරීමේ සමාරම්භක උත්සවය අද

2023 වසර සඳහා පාසල් සිසුන්ට නිල ඇඳුම් රෙදි බෙදාහැරීමේ සමාරම්භක උත්සවය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (23) පැවැත්වෙනවා. අධ්‍යාපන...