පහරදීමේ

කොසු මිටෙන් සිසුවියකට පහරදුන් විදුහල්පති ට ස්ථාන මාරුවක්

නුවරඑළිය, කොටගල ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුවියකට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එම පාසලේ විදුහල්පතිවරයාව ස්ථාන මාරුකර තිබෙනවා. 10 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවියකට...