පනාගොඩ යුධ හමුදා කඳවුර

පනාගොඩ කඳවුරෙන් ආයුධ සොරා ගැනීමේ සිද්ධියට තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පනාගොඩ යුධ හමුදා කඳවුරේ සෙබළෙකුට අයත් ටී 56 ගිනි අවියක් සහ පතරොම් 90ක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් දෙදෙනෙකු මනුෂ්‍ය...