නිහාල් නෙල්සන්

නිහාල් නෙල්සන් අද දැයෙන් සමුගනී

අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පි නිහාල් නෙල්සන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද (16) මොරටුව - සොයිසාපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණ ක්‍රීඩාංගණයේ දී...