න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක්

ලොව න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් ඇති වන බවට ජගත් මහලේකම්වරයාගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

ඉදිරියේ දී ලොව න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් ඇති වීමේ අවදානමක් පවතින බව ජගත් සංවිධානයේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් අනතුරු අඟවනවා. ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු...