නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය

අමරිකාව සහ චීනය වේගයෙන් ආක්‍රමණය කරන නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය

චීනය, ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් රැසක මේ වන විට කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේදය ව්‍යාප්ත වීම සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වී ඇති බව ලෝක...