දිමුත් කරුණාරත්න

දිමුත් නායකත්වයට සමුදෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක දිමුත් කරුණාරත්න ටෙස්ට් නායකත්වයට සමුදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. තමාගේ ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් වන නිල දැනුම්දීම...