දිනේෂ්

රටවල් රැසක සහය ශ්‍රී ලංකාවට

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමග පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවලින් පසු ලබාදෙන නිර්දේශ මත රටවල් රැසක් මෙරටට සහය ලබා දීමට සූදානමින් සිටින බව අග්‍රාමත්‍ය...