දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්

දිනේෂ් ශාෆ්ටර් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙයි

පැහැරගෙන බරපතළ තුවාල සිදු කොට බොරැල්ල කනත්තේ මෝටර් රථයක දමාගොස් සිටිය දී හමු වූ ජනශක්ති සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්...