දළදා

වි‍‍‍‍ශේෂ දළදා ප්‍රදර්ශනයක්

වි‍‍‍‍ශේෂ දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මල්වතු අස්ගිරි මහ නා හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන...