දකුණු අප්‍රිකාවේ

දකුණු අප්‍රිකාවේ අවන්හලක වෙඩි තැබීමකින් 15 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

දකුණු අප්‍රිකාවේ අවන්හලක සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් පහලොස් දෙනෙක් මරණයට පත්ව තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාවේ සෝවේටෝ නගරයේ අවන්හලක සිදුවූ වෙඩි තැබීමකිනුයි...