තිරිඟු පිටි

තිරිඟු පිටි මිලත් අඩුවෙයි

එළඹෙන සතියේදී තිරිඟු පිටි මිල පහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවා . පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ...