ත්‍රීරෝද රථ

පෙට්‍රල් මිල අඩු කළත් ගාස්තු පහත නොදමන බව ත්‍රීරෝද රථ සංගම් කියයි

පෙට්‍රල් මිල පහත දැමුවද ත්‍රීරෝද ගාස්තු අඩු කිරීමට කටයුතු නොකරන බව ත්‍රීරෝද රථ සංගම් පවසනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ සතියකට ලබාදෙන...