ඩෙංගු

සති අන්තයේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

පවතින ඩෙංගු අවධානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට පෙර සති අන්තයේ විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් සිදුකරන බව අධ්‍යාපන...

ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළට

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වත්තල, මීගමුව, කැලණිය, මහර, අත්තනගල්ල හා ජාඇළ යන ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී ඇති බව ගම්පහ...

ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සීඝ්‍ර වැඩිවීමක්

ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය මර්දනය සඳහා බස්නාහිර පළාත තුළ විශේෂ ඩෙංගු මර්දන සතියක් අද සිට ක්‍රියාක්මක වනවා. ඒ, එළඹෙන නිරිත දිග...

වැසි රටාවේ වෙනසින් ඩෙංගු මදුරුවන්ගේ වැඩිවීමක්

ඩෙංගු මදුරු ඝනත්වය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ඉදිරි කාලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි බවට කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමය...