ජූලි චංග්

ජනපති සහ අමරිකා තානාපතිනි අතර හමුවක්

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජූලි චංග් මහත්මිය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා හමු වෙයි. හමුව අද (27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී...