ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලි දිනය

ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලි දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලි දිනය අදට (13) යෙදී තිබෙනවා. යුනෙස්කෝ සංවිධානය මෙවර ලෝක ගුවන් විදුලි දිනයේ තේමාව ලෙස නම් කරඇත්තේ ගුවන්...