ජපාන

ජපාන ඉහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩල ඡන්දයෙන් පාලක පක්ෂයට බහුතරය

දැනට නිකුත්වී ඇති ප්‍රතිඵල අනුව ජපානයේ පාලක ලිබරල් ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කරනවා. පසුගිය සිකුරාදා...