ජපානය

ජපානයේ වෙරළකට විශාල ලෝහමය ගෝලයක් ගොඩ ගසයි

ජපානයේ එන්ෂුහාමා වෙරළට ගොඩගසා ඇති විශාල ලෝහමය ගෝලයක් හේතුවෙන් එම ජනතාව විමතියට පත්ව ඇති බව විදෙස් වාර්තා කළා. මීටර 1...

වසර අවසන් වීමට පෙර මෙරටට ණය දෙන රටවල් අතර හමුවක්

මේ වසර අවසන් වීමට පෙර මෙරටට ණය දෙන රටවල් අතර හමුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ජපානය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එරට...