චන්දික හතුරුසිංහ

චන්දික හතුරුසිංහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වැඩ භාරගනී

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස චන්දික හතුරුසිංහ අද (20) සිට යළිත් වැඩභාර ගනු ලැබුවා. ඒ, හිටපු පුහුණුකරු රසල් ඩොමින්ගෝගේ හදිසි...